Scroll Top

Modern Dans Nedir? – Modern Dansın Doğuşu

BURSA DANS KURSU
Modern Dans Nedir?

Modern Dans Nedir? – Modern Dansın Doğuşu

20. yüzyılın başlarında, tüm dünyada yaygınlaşmış Bale’nin henüz etkilemeye başlamadığı ABD ve Almanya’da Bale figürlerinin kullanılması ve Bale’nin daha modernize edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Modern Dans nasıl ortaya çıkmıştır derseniz, aslında 20. Yüzyılda ABD ve Almanya başta olmak üzere Batı’nın girdiği derin bunalım sonucunda “kendini tekrar tanımlama amacı” ile dans alanında yeni bir format ortaya koymaları Modern Dans’ı dans dünyasına kazandırmıştır.

Modern Dans’ın duyguları harekete geçirme ve yansıtmaya yönelik figürleri ve doğası, Bale gibi dansların akademik birikiminden gelen katı kurallarını reddeder. Kuralları yeniden, daha özgür bir şekilde formüle döker ve figürlerini neredeyse tüm dansların köklerinden esinlenerek sergiler.

Aynı zamanda Çağdaş Dans olarak adlandırılan Modern Dans’ın öncüleri, Rönesans’ın doğuşuyla şekillenen ve akademik kurallara bağlı kalan akademik dansa bir karşıtlık oluşturarak 20. Yüzyılın Avrupa toplumunda saygınlık kazanmışlardır.

MODERN DANSIN TARİHİ

Modern dans nedir, ne değildir diye düşünüldüğünde 20. Yüzyılın Avrupa ortamına bir bakış atmak gerekiyor. Modern Dans, aslında Bale’nin giderek akademik bir hal olması ve temasal dolgunluğunun kaybolmasıyla kendini gösterme imkanı bulmuş ve 20. Yüzyılın başlarında ilk defa 3 Amerikalı kadın dansçı ile dans tarihi içinde yerini alma fırsatını yakalamıştır. Yüzünü tamamen biçimciliğe döndüren Bale’ye karşı ortaya koyulan bu dansı icra eden 3 Amerikalı kadın “Modern Dans’ın ilk kuşak dansçıları” olarak görülür. 

Bale’nin değiştirilemez kurallarına karşın ortaya koyulan Modern Dans, özgür ve zaman zaman müziğin duygusuna göre doğaçlama da olabilen hareketleri ile neredeyse her türlü müzik türünde sergilenebilir.


MODERN DANS

Modern Dans’ın amaçlarından bir tanesi aslında dans sahnesinde bedenin doğal duruşundan yararlanmaktır. Dansçılar, müziğin duyguları izleyicilere dansçının bedeni üzerinden geçer. Yoğun duygu aktarımının olabileceği Modern Dans II. Dünya Savaşı’nın başlarından itibaren sergilenmeye başlanmış ve giderek yoğunluk kazanmıştır.

Modern Dans’ın ilk çıktığı zamanlarda yalnızca bir dans türü olarak görülen Modern Dans dalı, günümüzde kapsamı genişlemiş bir kavramı ifade eder. Modern Dans, dinlendirici ve yoğun duygular barındıran her müzik türü ile yapılabilir.

Kuşaklara ayrılan Modern Dans kimi zaman “modern” hayatın problemlerini ortaya koymaya çalıştı kimi zaman duygu aktarımını temele aldı hatta kimi zaman problemler üzerine işlenen koreografilerde mizahı da dans figürlerinin temeline aldılar. Günümüzde halen yoğun bir ilgiyle sergilenmeye ve öğrenilmeye devam eden Modern Dans, her zaman yenilikçi ruhunu koruyarak gelişmeye devam ediyor.